İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız, Hastanemizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri doğrultusunda kaliteli insan gücü istihdam etmek; İnsan Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek, çalışanların kişisel, mesleki ve sosyal alanlardaki bilgi, beceri ve tecrübelerini geliştirerek kurum hedefleri doğrultusunda hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamızın etkin şekilde uygulanabilmesi için; tüm yöneticilerimizin birer “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olması gerektiğini temel felsefe olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Kişisel Bilgiler

Son Çalıştığın İş Bilgileri (Varsa)

Referanslar (Varsa)

Öğrenim Bilgileri

Yabancı Dil Bilgileri

Bilgisayar Dilleri