Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları

 • HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI
 • BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI
 • PERSONELİ TANIMA SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI
 • KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI
 • TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI
 • MAHREMİYET( GİZLİLİK) HAKKI
 • SAYGI GÖRME HAKKI
 • KONSÜLTASYON İSTEME HAKKI
 • İKİNCİ GÖRÜŞ İSTEME HAKKI
 • DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME HAKKI
 • GÜVENLİK HAKKI
 • REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI
 • ŞİKAYET/ GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI
 • SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI
 • TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ

Hasta Sorumlulukları

 • BİLGİ VERME
 • ÖNERİLERE UYMA
 • PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME
 • SAĞLIK KURULUŞU KURALLARINA UYMA
 • SAYGI GÖSTERME
 • ENFEKSİYON KONTROL
 • ÖDEME SORUMLULUĞU
 • HASTA ZİYARETÇİSİ

Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’ nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.