Çalışan Geri Bildirim

Çalışan Geri Bildirim

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

1-) Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum.
2-) Çalışma ortamı ve koşulları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur
3-) Çalışma ortamım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir.
4-) Çalıştığım bölümde çalışan güvenliği ile ilgili tedbirler alınmıştır.
5-) Çalıştığım ortamda kendimi güvende hissederim.
6-) Yönetim, çalışan güvenliği konusunda iyileştirme faaliyetleri yapmaktadır.
7-) Yönetim, çalışan güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların giderilmesi için çalışanlar ile iş birliği yapmaktadır.
8 -) Yöneticilere sorun, görüş ve önerilerimi iletme imkânı bulurum.
9-) Görev alanım ile ilgili görüş ve önerilerim dikkate alınır.
10-) İhtiyacım olduğunda izin alabilirim.
11-) Performansım hakkında geri bildirim alırım.
12-) İşimi en iyi şekilde yapabilmem için gerekli malzeme ve cihaz temin edilir.
13-) İşimde kendimi geliştirebilmem için eğitim fırsatları sunulur.
14-) Çalıştığım ortamda kendimi değerli hissederim.
15-) Yönetim, çalışanların motivasyonu konusunda duyarlıdır.
16-) Son bir yıl içinde fiziksel şiddete maruz kalmadım.
17-) Son bir yıl içinde sözel şiddete maruz kalmadım.
18-) Son bir yıl içinde yönetici kaynaklı psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalmadım.
19-) Son bir yıl içinde personel kaynaklı psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalmadım.
20-) Çalıştığım sağlık kuruluşunu arkadaşlarıma çalışma ortamı olarak tavsiye ederim.
21-) Tedavi olabilmeleri için aileme ve arkadaşlarıma tavsiye ederim.